ابزارها و دستورات انتخاب در فتوشاپ

در این بخش با Marquee و ابزار ها و دستورات انتخاب در فتوشاپ cc  آشنا می شوید.

Selection ها بخشی از تصویر را مشخص و ویرایش را به آن قسمت محدود می کنند.

قسمت های انتخاب نشده، هنگام ویرایش دست نخورده باقی می مانند.

اگر انتخابی در تصویر نداشته باشید، کل تصویر تحت تاثیر ابزارها و دستورات ویرایشی قرار خواهد گرفت.

در فتوشاپ، دو دسته از ابزار های انتخابی وجود داند که شامل ابزارهای پیکسلی و برداری می باشند.

از ابزار های انتخاب پیکسلی می توان به مجموعه ابزار های Marquee  و Lasso اشاره کرد.

ابزار های Pen و Shape نمونه هایی از ابزارهای برداری هستند که خطوط دقیقی به نام Path برای مشخص کردن انتخاب ها استفاده می کنند.

در این قسمت ، به بررسی ابزارهای انتخاب پیکسلی و دستورات متنوع Selection  خواهیم پرداخت.

در مورد انتخاب یا Selection های برداری در بخش های بعد بحث خواهیم کرد.

کار با Selection ها

در این بخش از آموزش فتوشاپ cc از تاپ سایت 98 با ابزار انتخاب آشنا می شوید.

در فتوشاپ برای کار با Selection ها دستور های گوناگونی وجود دارد.

با کمک این دستور ها می توانید کل تصویر را انتخاب کرده و یا آخرین Selection حذف شده را بازیابی کنید.

در این بخش به بررسی این دستورات خواهیم پرداخت.

انتخاب کل تصویر

برای انتخاب کل تصویر و پیکسل های یک لایه، مراحل زیر را انجام دهید:

لایه مورد نطر را انتخاب کنید.

دستور Select=> All را اجرا کرده و یا کلیدهای Ctrl + A را فشار دهید

از بین بردن Selection ها

برای حذف و از بین بردن Selection ها (انتخاب) از روش های زیر استفاده کنید:

دستور Select => Deselect را اجرا کنید.

کلید ترکیبی Ctrl + D را فشار دهید.

در هنگامی که یکی از ابزارهای انتخاب فعال است در قسمتی از تصویر کلیک کنید.

نکته: اگر یک ابزار به درستی کار نمی کند، ممکن است یک انتخاب مخفی داشته باشید.در این صورت، با استفاده از دستور Select => Deselect آن را از بین ببرید.

بازیابی آخرین Selection

در این بخش به بازیابی آخرین Selection می پردازیم.

در فتوشاپ قادر هستید آخرین Selection حذف شده را دوباره بازیابی نمایید.

توجه کنید که این دستور ، معادل Edit =>Undo نیست؛ زیرا ممکن است آخرین دستور انجام شده، دستوری غیر از حذف انتخاب باشد.

برای برگرداندن آخرین Selection  حذف شده، یکی از کار های زیر را انجام دهید:

دستور Select => Reselect را اجرا کنید.

از میانبر Shift + Ctrl + D استفاده نمایید

ابزار های انتخاب Marquee

در این قسمت با ابزارهای انتخاب Marquee آشنا می شویم.

این مجموعه از ابزارها، برای انتخاب اشکال مستطیلی ، بیضوی و خطی به کار می روند.

این نواحی Selection، پر کاربرد ترین ابزار های در فتوشاپ هستند که می توان برای Selection هایی مانند کادر ها مورد استفاده قرار گیرند.

در ادامه به توضیح این انتخاب یا Selection ها خواهیم پرداخت.

نکته: هنگامی که یکی از ابزارهای  Marquee فعال است اشاره گر ماوس به شکل + در می آید.

ابزار Rectangular Marquee

ابزار Rectangular Marquee ، برای انتخاب تصاویر مستطیلی به کار می رود.

در شکل مقابل ، عکس گل، با استفاده از این ابزار انتخاب شده است.

ابزار انتخاب در فتوشاپ

برای انتخاب یک قسمت از تصویر به صورت مستطیلی، به شکل زیر عمل کنید:

ابزار Rectangular Marquee را انتخاب کنید.

گزینه های نوار Options را تنظیم کنید.

در بخش Style، شیوه ی انتخاب مستطیل را مشخص کنید. در اینجا می توانید یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

Normal : این گزینه باعث می شود یک انتخاب آزاد صورت گیرد.

Constrained Aspect Ratio : با این گزینه می توانید یک انتخاب با نسبت مشخص داشته باشید. گزینه های Width و  Hight ، این نسبت ها را مشخص میکنند.

برای نمونه ، با وارد کردن عدد 1 در هر دو جعبه ویرایشی می توانید یک انتخاب مربعی داشته باشید.

Fixed Size : با این گزینه می توانید یک انتخاب با عرض و ارتفاع مشخص داشته باشید. گزینه های Width و  Hight به ترتیب عرض و ارتفاع Selection مستطیلی را مشخص می کنند. با کلیک راست در درون این جعبه های ویرایشی می توانید واحد آن را تغییر دهید. همچنین با استفاده از آیکن  می توانید جای عرض و ارتفاع را عوض کنید.

برای آن که Selection مستطیلی به خطوط راهنما، مرز سند و ... بچسبد، دستور View => Snap را اجرا کرده و سپس از منوی View => Snap To گزینه های مورد نظر را تیک بزنید.

برای ترسیم  Selection مستطیلی ، یکی از کار های زیر را انجام دهید:

ماوس را از یک گوشه ی مستطیل به گوشه مقابل درگ کنید.

برای ترسیم مربع، کلید Shift را هنگام درگ کردن ماوس پایین نگه دارید. در پایان کار ، ابتدا دکمه ماوس و سپس کلید Shift را رها کنید.

برای ترسیم یک Selection مستطیلی از مرکز ، کلید Alt را در هنگام ترسیم پایین نگه دارید. در شکل زیر، نحوه ی انتخاب با ابزار Marquee نشان داده شده است؛ اما در سمت راست، انتخاب پنجره از مرکز آن و با استفاده از کلید Alt انجام شده است.

ابزار انتخاب در فتوشاپ

نکته: برای تنظیم دقیق Selection های مستطیلی و بیضوی هنگام انتخاب کردن ، کلید Space را فشار داده و پس از قرار دادن ناحیه انتخاب در محل مناسب، به درگ کردن ماوس ادامه دهید.

ابزار Elliptical Marquee

 با ابزار ابزار Elliptical Marquee می توان مناطق بیضوی و دایره ای را انتخاب نمود. انتخاب اشیایی مانند توپ، آفتاب و سکه نمونه هایی از کاربرد این ابزار مهم هستند.

ابزار انتخاب در فتوشاپ

برای ترسیم مناطق بیضوی ، به صورت زیر عمل کنید:

ابزار  را انتخاب کنید.

گزینه های موجود در نوار Options را تنظیم کنید.

برای آن که Selection به خطوط راهنمایی ، مرز سند و ... بچسبد، دستور View => Snap را اجرا کرده و سپس از منوی View => Snap To گزینه های مورد نظر را تیک بزنید.

برای ترسیم یک Selection بیضوی ، از روش های زیر استفاده کنید:

روی یک نقطه کلیک کرده و سپس نشانگر ماوس را درگ نمایید تا Selection دلخواه حاصل شود. محل شروع و پایان Selection ، همان نقاط تلاقی خطوط مماس افقی و عمودی بیضی هستند.

برای ترسیم یک Selection دایره ای ، کلید Shift را دز هنگام درگ کردن ماوس پایین نگه دارید. در نهایت، دکمه ی ماوس سپس کلید Shift را رها کنید.

برای ترسیم یک Selection بیضوی از مرکز ، کلید Alt را در حین انتخاب پایین نگه دارید.

ابزار Single Row Marque

ابزار Single Row Marquee یک سطر افقی به ارتفاع 1 پیکسل و عرض تصویر انتخاب می کند. این ابزار با ایکن   شناخته می شود. در شکل زیر ، خط افقی با استفاده از این ابزار طراحی شده است.

ابزار انتخاب در فتوشاپ

برای ترسیم Selection خطی ، به صورت زیر عمل کنید:

ابزار  را انتخاب کنید.

گزینه های موجود در نوار Options را تنظیم کنید.

برای آن که Selection خطی به خطوط راهنمایی ، مرز سند و ... بچسبد، دستور View => Snap را اجرا کرده و سپس از منوی View => Snap To گزینه های مورد نظر را تیک بزنید.

نزدیک ناحیه مورد نظر کلیک کرده و سپس با درگ کردن ماوس ، محل مناسب را پیدا کنید. اگر ناحیه انتخاب شده معلوم نباشد، با بزرگنمایی تصویر می توانید آن را مشاهده کنید.

ابزار Single Column Marquee

ابزار Single Column Marquee یک ستون عمودی به ارتفاع تصویر و عرض 1 پیکسل Selection می کند. این ابزار با ایکن  شناخته می شود. برای ترسیم Selection خطی ، به صورت زیر عمل کنید:

- ابزار  را انتخاب کنید.

گزینه های موجود در نوار Options را تنظیم کنید.

برای آن که Selection خطی به خطوط راهنمایی ، مرز سند و ... بچسبد، دستور View => Snap را اجرا کرده و سپس از منوی View => Snap To گزینه های مورد نظر را تیک بزنید.

نزدیک ناحیه مورد نظر کلیک کرده و سپس با درگ کردن ماوس ، محل مناسب را پیدا کنید. اگر ناحیه انتخاب شده معلوم نباشد، با بزرگنمایی تصویر می توانید آن را مشاهده کنید.

منبع : تاپ سایت 98 نویسنده : محمد هاشمی طالب بیگی تاریخ : 2019-03-26 22:14:38 تگ :
تاپ سایت 98 تاپ سایت 98 تاپ سایت 98