تاپ سایت 98 لوگو

آموزش زبان

زمان آینده استمرای در انگلیسی
آموزش زبان

زمان آینده استمرای در انگلیسی

هدایت عباسی

در این بخش از آموزش انگلیسی از تاپ سایت 98 قصد داریم به زمان آینده استمراری بپردازیم. در این مقاله با ساختار زمان آینده استمرای، نحوه منفی و سوالی کردن، شکل کوتاه آن، همراه با چندین مثال آشنا می شوید.

زمان آینده ساده در انگلیسی
آموزش زبان

زمان آینده ساده در انگلیسی

هدایت عباسی

در این بخش از آموزش انگلیسی از تاپ سایت 98 قصد داریم به زمان آینده ساده بپردازیم. در این مقاله با ساختار زمان آینده ساده، نحوه منفی و سوالی کردن، شکل کوتاه آن، همراه با چندین مثال آشنا می شوید.آینده ساده به زمانی دیرتر از اکنون اشاره

آموزش زمان حال کامل در انگلیسی
آموزش زبان

آموزش زمان حال کامل در انگلیسی

هدایت عباسی

در این بخش از آموزش انگلیسی از تاپ سایت 98 قصد داریم به زمان حال کامل بپردازیم. در این مقاله با ساختار این زمان، نحوه منفی کردن و سوالی کردن آن، همراه با چندین مثال آشنا می شوید. زمان حال کامل (Present Perfect Tense) برای نشان دادن

زمان حال استمراری در انگلیسی
آموزش زبان

زمان حال استمراری در انگلیسی

هدایت عباسی

در این بخش از آموزش انگلیسی از تاپ سایت 98 به سراغ زمان حال استمراری می رویم و با ذکر چندین مثال با آن آشنا می شویم. با سوالی و منفی کردن آن آشنا می شوید و با شیوه ساختن زمان حال استمراری و نکاتی که باید رعایت کنید آشنا می شوید.

زمان گذشته ساده در انگلیسی با مثال
آموزش زبان

زمان گذشته ساده در انگلیسی با مثال

هدایت عباسی

در این بخش از آموزش انگلیسی از تاپ سایت 98 قصد داریم به زمان گذشته ساده در انگلیسی بپردازیم با مثال های مختلف با افعال باقاعده و بی قاعده آشنا شویم. نحوه سوال کردن ، منفی کردن و پاسخ دادن را یاد بگیریم. زمان گذشته ساده، برای صحبت

کاربرد was و were در انگلیسی - گرامر
آموزش زبان

کاربرد was و were در انگلیسی - گرامر

هدایت عباسی

در این بخش از آموزش انگلیسی از تاپ سایت 98 به سراغ کاربرد was و were در انگلیسی می رویم و با ذکر چندین مثال با آنها آشنا می شویم. was/were چیست و چه زمانی می‌توان از این افعال استفاده کرد؟ در واقع، was/were شکل زمان گذشته فعل "to be" است.

قید زمان در انگلیسی با مثال های متنوع
آموزش زبان

قید زمان در انگلیسی با مثال های متنوع

هدایت عباسی

در این بخش از آموزش انگلیسی از تاپ سایت 98 به سراغ قید زمان می رویم و با چندین مثال با تمامی ابعاد آن آشنا می شویم. قید زمان، کلمه یا عبارتی است که زمان انجام کار را نشان می دهد.در صورتی که قید مکان و قید زمان در یک جمله وجود

آموزش 504 لغت ضروری انگلیسی با مثال (5)
آموزش زبان

آموزش 504 لغت ضروری انگلیسی با مثال (5)

هدایت عباسی

در این بخش از آموزش انگلیسی از تاپ سایت 98 به سراغ 504 لغت ضروری و کاربردی انگلیسی می رویم. ما ابتدا کلمات و معنی فارسی آنها را لیست می کنیم و سپس با جملات مختلف، نحوه استفاده از آنها را به شما آموزش می دهیم. در دیگر بخش ها نیز از این واژه ها

آموزش 504 لغت ضروری انگلیسی با مثال (4)
آموزش زبان

آموزش 504 لغت ضروری انگلیسی با مثال (4)

هدایت عباسی

در این بخش از آموزش انگلیسی از تاپ سایت 98 به سراغ 504 لغت ضروری انگلیسی می رویم. ما ابتدا کلمات و معنی فارسی آنها را لیست می کنیم و سپس با جملات مختلف، نحوه استفاده از آنها را به شما آموزش می دهیم. در دیگر بخش ها نیز از این واژه ها

آموزش 504 لغت ضروری انگلیسی با مثال (3)
آموزش زبان

آموزش 504 لغت ضروری انگلیسی با مثال (3)

هدایت عباسی

در این بخش از آموزش انگلیسی از تاپ سایت 98 به سراغ 504 لغت ضروری انگلیسی می رویم. ما ابتدا کلمات و معنی فارسی آنها را لیست می کنیم و سپس با جملات مختلف، نحوه استفاده از آنها را به شما آموزش می دهیم. در دیگر بخش ها نیز از همین واژه ها

آموزش 504 لغت ضروری انگلیسی با مثال (2)
آموزش زبان

آموزش 504 لغت ضروری انگلیسی با مثال (2)

هدایت عباسی

در این بخش از آموزش انگلیسی از تاپ سایت 98 به سراغ 504 لغت ضروری انگلیسی می رویم. قصد داریم کلمات را در قالب جمله به شما آموزش دهیم که تاثیر زیادی در یادگیری دارد. در جملات ، کلمه های دیگری نیز یاد می گیرید یعنی بیش از 504 واژه خواهید

قیود تکرار در انگلیسی - گرامر
آموزش زبان

قیود تکرار در انگلیسی - گرامر

هدایت عباسی

در این بخش از آموزش انگلیسی از تاپ سایت 98 قصد داریم به قیود تکرار بپردازیم و با ذکر مثال های مختلف، شما را با آن آشنا کنیم. در این آموزش با قید تکرار، نحوه منفی کردن و سوالی کردن آن آشنا می شوید. قید تکرار در انگلیسی توصیف می کند که یک عمل

آموزش 504 لغت ضروری انگلیسی با مثال
آموزش زبان

آموزش 504 لغت ضروری انگلیسی با مثال

هدایت عباسی

در این بخش از آموزش انگلیسی به سراغ 504 لغت ضروری انگلیسی می رویم. قصد داریم کلمات را در قالب جمله به شما آموزش دهیم که تاثیر زیادی در یادگیری دارد. در ضمن با کلمات دیگر نیز آشنا می شوید.این آموزش برای کودکان، بزرگسالان و تمامی علاقه مندان

آموزش گرامر انگلیسی – زمان حال ساده با مثال
آموزش زبان

آموزش گرامر انگلیسی – زمان حال ساده با مثال

هدایت عباسی

در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی از تاپ سایت 98 به سراغ زمان حال ساده می رویم و بصورت کامل با آن آشنا می شویم. در این مقاله با فعل to be ، کاربرد زمان حال ساده، سوالی و منفی کردن آن ، کاربرد do و does ، کاربرد و تفاوت a, an ، افزودن s به سوم شخص

مکالمه انگلیسی در رستوران
آموزش زبان

مکالمه انگلیسی در رستوران

هدایت عباسی

در این بخش به سراغ آموزش مکالمه انگلیسی در رستوران می رویم. تمامی متون به فارسی ترجمه شده است. همچنین فیلمی به مقاله اضافه شده است که با نحوه تلفظ صحیح کلمات نیز آشنا شوید. با جملات زیادی آشنا می شوید که می توانید در رستوران از

مکالمه انگلیسی درباره گربه
آموزش زبان

مکالمه انگلیسی درباره گربه

هدایت عباسی

در این آموزش قصد داریم با استفاده از فیلم، یک مکالمه ساده و جذاب در مورد حیوان خانگی (گربه)، داشته باشیم. در این آموزش با کلمات مختلفی آشنا می شوید و چون در قالب فیلم و جمله است مطمئنا یادگیری آن نیز راحت خواهد بود. در انتها معنی کلمات

کلمات ابتدایی انگلیسی (5) – صفات ملکی همراه با مثال
آموزش زبان

کلمات ابتدایی انگلیسی (5) – صفات ملکی همراه با مثال

هدایت عباسی

در این بخش از آموزش انگلیسی از تاپ سایت 98 به سراغ کلمات ابتدایی وساده انگلیسی همراه با چندین مثال می رویم. همچنین با صفات ملکی آشنا می شوید و با ذکر چندین مثال و جمله هم با صفات ملکی آشنا می شوید و هم کلمات جدیدی را فرا می گیرید.

کلمات ابتدایی انگلیسی(4) - ضمیر مفعولی همراه با مثال
آموزش زبان

کلمات ابتدایی انگلیسی(4) - ضمیر مفعولی همراه با مثال

هدایت عباسی

در این آموزش انگلیسی از تاپ سایت 98 قصد داریم به سراغ کلمات ساده و ابتدایی انگلیسی برویم. در این آموزش با ضمایر شخصی مفعولی نیز آشنا می شوید که در جملات زیادی بکار می رود و به همین خاطر در دروس ابتدایی قرار داده ایم.

کلمات ابتدایی انگلیسی – بخش 3
آموزش زبان

کلمات ابتدایی انگلیسی – بخش 3

هدایت عباسی

در این بخش از آموزش انگلیسی از تاپ سایت 98 به سراغ کلمات ساده و ابتدایی انگلیسی می رویم و با آنها آشنا می شویم. همچنین در فیلم آموزشی با نحوه تلفظ آنها آشنا میشوید. نحوه تلفظ صحیح بسیار مهم است حتما به آن دقت کنید.

کلمات ابتدایی انگلیسی - بخش 2
آموزش زبان

کلمات ابتدایی انگلیسی - بخش 2

هدایت عباسی

در این بخش از آموزش انگلیسی به سراغ کلمات ابتدایی انگلیسی می رویم. کلماتی که برای شما در نظر گرفته‌ایم بسیار پرکاربرد است. در قسمت زیر با کلمات ابتدایی و پرکاربرد انگلیسی آشنا خواهید و معنی فارسی آنها را یاد خواهید گرفت.

تاپ سایت 98 تاپ سایت 98 تاپ سایت 98