آموزش اکسل

آموزش اکسل

آموزش Format Cells در اکسل

هدایت عباسی - 2019-04-23 18:44:48

آموزش Format Cells در اکسل بصورت تصویری و کامل. در این بخش با تب های مختلف Number و Alignment و font و fill و قرار دادن کادر دور سلول بصورت افقی و عمودی و غیره آشنا خواهید شد.

آموزش اکسل

آموزش محیط کار اکسل 2016 و 2019

هدایت عباسی - 2019-04-21 14:12:48

آموزش محیط کار اکسل 2016 و 2019 بصورت کامل. در این بخش با کاربرد اکسل ، کارپوشه ، کاربرگ ، نوار فرمول ، منوها ، زبانه ها و غیره آشنا خواهید شد. اکسل پرکاربردترین برنامه صفحه گسترده است که در مجموعه آفیس

آموزش اکسل

فرمول نویسی در اکسل

هدایت عباسی - 2019-01-06 21:18:37

آموزش فرمول نویسی در اکسل و کار با توابع average , sum , if , count , max , sin همراه با مثال عملی. هر سطر و هر ستون دارای یک شماره است. فکر کنید در ستون c و از سطر دوم اعداد زیر را نوشته ایم

آموزش اکسل

درج و ویرایش اطلاعات در اکسل

هدایت عباسی - 2019-01-06 20:16:21

درج و ویرایش اطلاعات در اکسل شامل درج اطلاعات در سلول ، درج فرمول ، حذف سلول ، سطر و ستون ، تغییر و ویرایش اطلاعات ، اضافه کردن خودکار اعداد و غیره. این آموزش در تمام ورژن های اکسل

آموزش اکسل

آموزش کامل کار با شیت در اکسل

هدایت عباسی - 2019-01-06 19:20:37

آموزش کامل کار با شیت در اکسل شامل مخفی کردن و برگرداندن ، درج و حذف شیت و جابجایی ، کپی و تغییر نام ، حل مشکل مخفی شدن نوار ابزار و کارهای مختلف sheet ها. در این بخش از آموزش اکسل

تاپ سایت 98 تاپ سایت 98 تاپ سایت 98