آموزش جاوا اسکریپت

آموزش جاوا اسکریپت

حلقه while در جاوا اسکریپت

هدایت عباسی - 2019-02-07 14:48:31

حلقه while و do while در جاوا اسکریپت را با چندین مثال توضیح خواهیم داد. همچنین تفاوت while و for را نیز با مثال توضیح خواهیم داد. کدها همه تست شده است . آن را در یک فایل html ذخیره و اجرا نمایید.

آموزش جاوا اسکریپت

حلقه for در جاوا اسکریپت

هدایت عباسی - 2019-02-06 23:10:05

آموزش کامل حلقه for در جاوا اسکریپت همراه با چندین مثال و توضیحات کامل. همچنین با سینتکس حلقه for ،  حلقه for و آرایه ، همچنین دستور in نیز آشنا خواهید شد. کدها تست شده است.

آموزش جاوا اسکریپت

دستور switch در جاوا اسکریپت

هدایت عباسی - 2019-02-06 14:01:46

دستور شرطی switch در جاوا اسکریپت را بصورت کامل آموزش خواهیم داد. با چندین مثال ، روش های مختلف استفاده از دستور switch را فرا خواهید گرفت. کدها همه تست شده اند. کدها را در یک فایل html قرار داده و اجرا کنید.

آموزش جاوا اسکریپت

دستورات if و else در جاوا اسکریپت

هدایت عباسی - 2019-02-05 23:59:02

دستورات شرطی if و else  و else if در جاوا اسکریپت را بررسی می کنیم . چندین مثال خواهیم زد و توضیحات کاملی را مشاهده می کنید. کدها همه تست شده اند . کافی است آنها را در یک فایل html قرار داده و اجرا کنید.

آموزش جاوا اسکریپت

آموزش متغیرها در جاوا اسکریپت

هدایت عباسی - 2019-02-03 21:45:07

آموزش متغیرها در جاوا اسکریپت شامل تعریف متغیر ، قواعد نامگذاری ، انواع متغیر همراه با چندین مثال و توضیح کامل. برای تعریف متغیر از کلمه کلیدی var استفاده می کنیم. در مثال زیر با متغیر عددی آشنا

آموزش جاوا اسکریپت

آموزش آرایه ها در جاوا اسکریپت

هدایت عباسی - 2019-02-03 20:12:27

آموزش آرایه ها در جاوا اسکریپت شامل تعریف آرایه ، تغییر آرایه ، دستور length ، دسترسی به عناصر آرایه ، اضافه کردن ارایه و غیره. همراه با چندین مثال جالب و توضیحات کامل. پس با ما باشید.

آموزش جاوا اسکریپت

آموزش رویداد در جاوا اسکریپت

هدایت عباسی - 2019-01-31 23:26:26

آموزش رویدادها در جاوا اسکریپت از جمله رویداد کلیک ، focus و change و غیره . همراه با مثال و توضیحات کامل. در مثال زیر با کلیک روی دکمه جمله Hello TopSite98.com نشان داده می شود.

آموزش جاوا اسکریپت

آموزش توابع در جاوا اسکریپت

هدایت عباسی - 2019-01-31 22:19:36

آموزش توابع در جاوا اسکریپت شامل ساخت تابع ، فراخوانی تابع ، توابع بازگشتی ، کاربرد تابع همراه با چندین مثال و توضیحات کامل. در مثال زیر ما یک تابع ایجاد کرده ایم که دو عدد را با هم جمع می کند.

تاپ سایت 98 تاپ سایت 98 تاپ سایت 98