برندینگ

برندینگ

تعریف برند و انواع برند

هدایت عباسی - 2019-01-10 09:12:20

در این بخش از آموزش برندینگ به سراغ تعریف برند و انواع برند می رویم. برند نام یا نمادی است که سازمان آن را با هدف ارزش آفرینی برای محصولات خود مورد استفاده قرار می دهد. در ادامه انواع برند را معرفی خواهیم کرد. پس با ما باشید.

تاپ سایت 98 تاپ سایت 98 تاپ سایت 98