تاپ سایت 98 لوگو

سلامت

شماره تماس جهت مشاوره کورنا
سلامت

شماره تماس جهت مشاوره کورنا

هدایت عباسی

شماره تماس جهت مشاوره کورنا . جهانپور، رعایت بهداشت فردی و جمعی را مورد تاکید قرار داد و گفت: توصیه ما به هموطنان این است که دستورالعمل‌های بهداشتی و مراقبتی را جدی بگیرند. مسئولان اورژانس از مردم خواسته اند برای

تاپ سایت 98 تاپ سایت 98 تاپ سایت 98