logo
logo
تبلیغ کلیکی تاپ سایت 98

کاربرد حرف تعریف the

کاربرد حرف تعریف the
هدایت عباسی آموزش زبان

کلمه "the" یکی از رایج ترین کلمات در زبان انگلیسی است. وقتی گوینده معتقد است که شنونده از قبل می داند که به چه چیزی اشاره می کند، قبل از اسم ها در انگلیسی حرف معین وجود دارد. گوینده ممکن است به دلایل مختلف این را باور کند که برخی از آنها در زیر ذکر شده است.

قوانین زمان استفاده از "the"

برای اشاره به چیزی که قبلا ذکر شد از "the" استفاده کنید.

مثال ها

روز دوشنبه یک مرد غیرمسلح 1000 دلار از بانک سرقت کرد. دزد هنوز دستگیر نشده است

On Monday, an unarmed man stole $1,000 from the bank. The thief hasn't been caught yet.

داشتم از کنار نانوایی بنی رد می شدم که تصمیم گرفتم برای تهیه مقداری نان به نانوایی بروم.

I was walking past Benny's Bakery when I decided to go into the bakery to get some bread.

یک موقعیت در تیم من وجود دارد. این کار شامل برخی از سفرهای بین المللی است.

There's a position available in my team. The job will involve some international travel.

زمانی که به چیزی، در یک مکان اشاره می شود، حتی اگر قبلاً به آن اشاره نشده باشد.

مثل جنگل، دستشویی، رستوران ایتالیایی، کتاب

دیروز رفتیم تو جنگل قدم زدیم.

We went on a walk in the forest yesterday.

دستشویی کجاست؟

Where is the bathroom?

به چپ بپیچید و به شماره 45 بروید. خانه ما روبروی رستوران ایتالیایی است.

Turn left and go to number 45. Our house is across from the Italian restaurant.

پدرم از کتابی که به او دادی لذت برد.

My father enjoyed the book you gave him.

هنگامی که در جمله به شخص یا شیء خاصی اشاره می کنیم.

در مثال های زیر :

اشاره به مرد (the man)

اشاره به ماشین قرمز (the red car)

اشاره به خانه کوچک (the small house)

اشاره به دکتر (the doctor)

مردی که این کتاب را نوشته معروف است.

The man who wrote this book is famous.

ماشین قرمزی که بیرون پارک شده بود را خراشیدم.

I scratched the red car parked outside.

من در خانه کوچک با در آبی زندگی می کنم.

I live in the small house with a blue door.

او همان دکتری است که برای دیدنش آمده بودم.

He is the doctor I came to see.

برای اشاره به افراد یا اشیایی که منحصر به فرد هستند از the استفاده می کنیم.

مثال

خورشید در ساعت 6:17 صبح امروز طلوع کرد.

The sun rose at 6:17 this morning.

شما می توانید به هر نقطه از جهان بروید.

You can go anywhere in the world.

ابرها در آسمان حرکت کردند.

Clouds drifted across the sky.

رئیس جمهور امشب در تلویزیون سخنرانی خواهد کرد.

The president will be speaking on TV tonight.

مدیر عامل توتال به جلسه ما می آید.

The CEO of Total is coming to our meeting.

برای اشاره به اعداد (اول، آخر) و صفت ها (بلندترین) استفاده می کنیم.

مثال

این بلندترین ساختمان نیویورک است.

This is the highest building in New York.

او ابتدا فصل آخر کتاب جدیدش را خواند.

She read the last chapter of her new book first.

شما بلندقدترین فرد کلاس ما هستید.

You are the tallest person in our class.

این سومین بار است که امروز با شما تماس می گیرم.

This is the third time I have called you today.

برای اشاره به گروهی از افراد از the استفاده می کنیم.

مثال

فرانسوی ها از پنیر لذت می برند.

The French enjoy cheese.

سالمندان نیاز به توجه ویژه دارند.

The elderly require special attention.

پول زیادی به فقرا داده است.

She has given a lot of money to the poor.

اشاره به تاریخ

مثال

او در دهه هفتاد به دنیا آمد.

He was born in the seventies.

این نقاشی مربوط به دهه 1820 است.

This is a painting from the 1820's.

هنگامی که با only بکار می رود.

مثال

این تنها روزی است که در تمام هفته آفتاب داشتیم.

This is the only day we've had sunshine all week.

شما تنها کسی هستید که او به او گوش خواهد داد.

You are the only person he will listen to.

تنها چایی که دوست دارم چای سیاه است.

The only tea I like is black tea.

اسامی خاص

از نام مناطق جغرافیایی، رودخانه ها، رشته کوه ها، گروه های جزایر، کانال ها و اقیانوس ها استفاده کنید.

مثال

آنها به قطب شمال سفر می کنند.

They are travelling in the Arctic.

کشتی ما در عرض 7 روز از اقیانوس اطلس عبور کرد.

Our ship crossed the Atlantic in 7 days.

من به یک کشتی دریایی در پایین رود نیل خواهم رفت.

I will go on a cruise down the Nile.

پیاده روی در کوه های راکی دشوار خواهد بود.

Hiking across the Rocky Mountains would be difficult.

با کشورهایی که اسامی جمع دارند استفاده کنید

مثال

من هرگز به هلند نرفته ام.

I have never been to the Netherlands.

آیا کسی را می شناسید که در فیلیپین زندگی کند؟

Do you know anyone who lives in the Philippines?

با کشورهایی که کلمات "جمهوری"، "پادشاهی" یا "دولت" را در نام خود دارند استفاده کنید.

مثال

او در حال بازدید از ایالات متحده است.

She is visiting the United States.

جیمز اهل جمهوری ایرلند است.

James is from the Republic of Ireland.

با نام روزنامه ها استفاده می شود

مثال

من آن را در گاردین خواندم.

I read it in the Guardian.

او برای نیویورک تایمز کار می کند.

She works for the New York Times.

از نام ساختمان‌های معروف، آثار هنری، موزه‌ها یا بناهای تاریخی استفاده کنید.

مثال

آیا به یادبود ویتنام رفته اید؟

Have you been to the Vietnam Memorial?

به موزه لوور رفتیم و مونالیزا را دیدیم.

We went to the Louvre and saw the Mona Lisa.

من دوست دارم از برج ایفل دیدن کنم.

I would like to visit the Eiffel Tower.

من شاه لیر را در گلوب دیدم.

I saw King Lear at the Globe.

از نام هتل ها و رستوران ها استفاده کنید، مگر اینکه این نام ها به نام شخصی باشد.

مثال

آنها در هیلتون در خیابان ششم اقامت دارند.

They are staying at the Hilton on 6th street.

ما در شیر طلایی خوردیم.

We ate at the Golden Lion.

با نام خانواده ها استفاده کنید، اما نه با نام افراد.

مثال

ما امشب با اسمیت ها شام می خوریم.

We're having dinner with the Smiths tonight.

براون ها با ما به بازی می روند.

The Browns are going to the play with us.

چه زمانی از "the" استفاده نکنید

از نام کشورها (به جز موارد خاص بالا) استفاده نکنید.

مثال

آلمان یک قدرت اقتصادی مهم است.

Germany is an important economic power.

او به تازگی از زیمبابوه بازگشته است.

He's just returned from Zimbabwe.

با نام زبان ها استفاده نکنید.

مثال

در تاهیتی فرانسوی صحبت می شود.

French is spoken in Tahiti.

انگلیسی از بسیاری از کلمات با ریشه لاتین استفاده می کند.

English uses many words of Latin origin.

اندونزیایی زبان نسبتا جدیدی است.

Indonesian is a relatively new language.

با نام غذاها استفاده نکنید.

مثال

ناهار غذای مورد علاقه من است.

Lunch is my favorite meal.

دوست دارم صبحانه را زود بخورم.

I like to eat breakfast early.

با نام افراد استفاده نکنید.

مثال

جان بعدا می آید.

John is coming over later.

مری کارپنتر رئیس من است.

Mary Carpenter is my boss.

از the همراه با عنوان هنگام ترکیب با نام استفاده نکنید.

مثال

شاهزاده چارلز پسر ملکه الیزابت است.

Prince Charles is Queen Elizabeth's son.

پرزیدنت کندی در دالاس ترور شد.

President Kennedy was assassinated in Dallas.

از the بعد از مالکیت استفاده نکنید

مثال

ماشین برادرش دزدیده شد.

His brother's car was stolen.

خانه پیتر آنجاست.

Peter's house is over there.

از the با حرفه استفاده نکنید

مثال

مهندسی یک شغل پردرآمد است.

Engineering is a well-paid career.

احتمالا پزشکی بخونه

He'll probably study medicine.

از نام فروشگاه استفاده نکنید

مثال

من کارت را در اسمیت می گیرم.

I'll get the card at Smith's.

می توانید برای من به Boots بروید؟

Can you go to Boots for me?

با سال استفاده نکنید

از اسامی غیرقابل شمارش استفاده نکنید

مثال

1948 سال فوق العاده ای بود.

1948 was a wonderful year.

او متولد 1995 است.

He was born in 1995.

برنج غذای مهمی در آسیاست.

Rice is an important food in Asia.

در انگلستان اغلب شیر به چای اضافه می شود.

Milk is often added to tea in England.

جنگ ویرانگر است.

War is destructive.

با نام تک تک کوه ها، دریاچه ها و جزایر استفاده نکنید

مثال

کوه مک کینلی بلندترین کوه آلاسکا است.

Mount McKinley is the highest mountain in Alaska.

او در نزدیکی دریاچه ویندرمر زندگی می کند.

She lives near Lake Windermere.

آیا از لانگ آیلند دیدن کرده اید؟

Have you visited Long Island?

از نام بیشتر شهرها، خیابان ها، ایستگاه ها و فرودگاه ها استفاده نکنید

مثال

ایستگاه ویکتوریا در مرکز لندن است.

Victoria Station is in the centre of London.

می توانید مرا به خیابان باند راهنمایی کنید؟

Can you direct me to Bond Street?

او در فلورانس زندگی می کند.

She lives in Florence.

آنها در حال پرواز به سمت هیترو هستند.

They're flying into Heathrow.

مشاهده همه دورس انگلیسی به ترتیب از مقدماتی تا پیشرفته

آموزش کامل انگلیسی - تمامی دروس

امیدواریم این آموزش مورد رضایت شما عزیزان بوده باشد.

این سایت بفروش می رسد با سئو عالی و بازدید بالا. تماس بگیرید

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

دوره ارز دیجیتال تاپ سایت 98
دوره های آموزشی دوره های آموزشی

نظرات کاربران

از دیدگاه مرتبط با موضوع استفاده نمایید.

از تبلیغ سایت یا شبکه اجتماعی خودداری فرمایید.

برای پاسخ گویی بهتر در سایت ثبت نام نمایید و سپس سوال خود را مطرح فرمایید.