آموزش color Range و Focus Area در فتوشاپ

آموزش color Range و Focus Area در فتوشاپ بصورت کامل.

در این بخش، با دستوراتی آشنا خواهید شد که به شما کمک خواهد کرد موضوعات مورد نظر را به سرعت انتخاب کنید.

دستور Color Range

در این بخش از آموزش فتوشاپ cc (ورژن های 2015 – 2017 – 2018 – 2019 و غیره) از تاپ سایت 98 به سراغ ابزار Color Range می رویم.

دستور Color Range برای انتخاب یک رنگ یا دامنه مشخصی از رنگ ها به کار می رود. پیش از اجرای این دستور، با انتخاب یک ناحیه می توانید محدوده عملکرد آن را تعیین کنید.

برای انتخاب دقیق تر بهتر است چندین بار پشت سرهم از این دستور استفاده نمایید. دستور Color Range برای تصاویر 32 بیتی در دسترس نیست.

آموزش color Range و Focus Area

برای انتخاب تصویر ، مراحل زیر را انجام دهید:

دستور  Select => Color Range را اجرا کنید. اگر قصد دارید تا یک ناحیه جدید انتخاب کنید، مطمئن شوید که انتخابی وجود نداشته باشد.

در بخش Select یک گزینه مناسب انتخاب کنید:

Sampled Colors : برای انتخاب رنگ دلخواه به کار می رود.

Greens , Yellows , Reads و... : برای انتخاب رنگ های اصلی استفاده می شود.

Shadows , Midtones , Highlights : برای انتخاب تنالیته های گوناگون رنگی به کار می رود.

Skin Tones : برای انتخاب خودکار رنگ های پوست به کار می رود.

Out Of Gamut : این گزینه که در مد های  Lab, RGB وجود دارد ، برای انتخاب رنگ های غیر قابل چاپ استفاده می شود.

یکی از روش های نمایش زیر را انتخاب کنید:

Selection : گزینه selection منطق انتخاب شده ای را نشان می دهد که به روش نمونه برداری رنگ انتخاب شده است. در این حالت، قسمت های انتخاب شده را به رنگ سفید و قسمت های انتخاب نشده به رنگ مشکی دیده خواهد شد. رنگ خاکستری قسمت هایی از تصویر را مشخص می کند که تنها درصدی از آن انتخاب شده است.

Image : گزینه Image اگر بخواهید تصویر اصلی را ببینید از این گزینه استفاده کنید. این گزینه زمانی مفید است که محل نمونه بردای  از تصویر قابل رویت نباشد.

برای سوئیچ موقت بین دو حالت Selection , Image از کلید Ctrl استفاده کنید.

برای انتخاب یک رنگ، با ابزارImage result for color picker tool in photoshop در محل موردنظر از تصویرکلیک نمایید. توجه کنید که برای رسیدن به محل لازم می توانید روی تصویر درگ کنید. ابزار های نمونه گیری موجود در این قسمت، از تنظیمات ابزارImage result for color picker tool in photoshop واقع در نوار ابزار فتوشاپ استفاده می کنند.

آموزش color Range و Focus Area

محدوده رنگ های انتخاب شده را به وسیله ی Fuzziness تنظیم کنید. این گزینه در قسمت های نمایه انتخاب شده ( مناطق خاکستری رنگ در بخش پیش نمایش Selection ) تاثیر گذاشته و عرض محدوده رنگ های انتخابی را نشان می دهد.

به طور کلی، افزایش Fuzziness باعث می شود مناطق بیشتری از تصویر انتخاب شوند. شکل زیر، تاثیر گزینه ی Fuzziness در انتخاب یک تصویر را نشان می دهد. در این تصویر قسمت های سفید، بخش انتخاب شده را مشخص می کند.

آموزش color Range و Focus Area

اگر گزینه ی Localized Color Clusters را تیک زده باشید، می توانی مقدار مناسبی برای Range تعیین کنید. این گزینه محدوده قابل انتخاب را از مرکز کلیک مشخص می کند.

برای تنظیم ناحیه ی انتخاب، یکی از کار های زیر را انجام دهید:

از ابزار     برای اضافه کردن رنگ های جدید به رنگ های انتخاب شده ی موجود استفاده کنید.برای سوئیچ موقت به این ابزار از کلید Shift استفاده نمایید.

از ابزار  برای حذف قسمتی از مناطق انتخاب شده استفاده کنید. برای سوییچ موقت به این ابزار می توانید از کلید Alt استفاده نمایید.

برای مشاهده کردن ناحیه انتخاب شده در پنجره تصویر، یکی از گزینه های منوی Selection Preview را انتخاب کنید. گزینه های این منو عبارتند از:

None : در این حالت، ناحیه انتخاب شده پیش نمایش نخواهد شد. این گزینه، پیش فرض منوی Selection Preview است.

Grayscale : ناحیه انتخاب شده به صورت سیاه و سفید(Grayscale) به نمایش در می آید. قسمت سفید نشان دهنده ی منطقه انتخاب شده و قسمت سیاه نشان دهنده ی عدم انتخاب آن ناحیه از تصویر است. رنگ های خاکستری محل هایی را مشخص می کنند که اندکی انتخاب شده باشند.

Black Mette: این گزینه، قسمتهای انتخاب نشده را به صورت سیاه رنگ نشان می دهد. قسمت های انتخاب شده با تصویر اصلی نشان داده می شود.

White Mette : این گزینه، قسمت های انتخاب نشده را به صورت سفید رنگ نشان می دهد. قسمت های انتخاب شده به صورت تصویر اصلی نشان داده خواهد شد.

Quick Mask :  ناحیه انتخاب شده را به صورت ماسک نشان می دهد.

در صورت لزوم، گزینه ی Invert را تیک بزنید. تیک زدن این گزینه باعث می شود تا ناحیه انتخاب شده معکوس شود.

برای برگرداندن انتخاب اولیه، کلید Alt را فشار داده و سپس، دکمه Reset را فشار دهید.

در صورت لزوم می توانید تنظیمات Color Range را با استفاده از دکمه های Load , Save ذخیره و بازیابی نمایید.

دستور Focus Area

حال به سراغ ابزار یا دستور Focus Area در فتوشاپ میرویم.

هنگام عکاسی ، دوربین شما روی موضوع خاصی Focus کرده و بخش های دیگر تصویر را به صورت تار نشان می دهد. فتوشاپ برای انتخاب تصویر Focus شده ، دستور Focus Area را ارائه کرده است. در شکل زیر، برای انتخاب گل از این دستور استفاده شده است.

آموزش color Range و Focus Area

برای انتخاب تصویر Focus شده ، مراحل زیر را دنبال کنید:

تصویر مورد نظر را باز کنید.

دستور Select => Focus Area را اجرا کنید تا پنجره زیر باز شود.

آموزش color Range و Focus Area

از بخش View، نحوه نمایش قسمت انتخاب شده را مشخص کنید.

در صورت لزوم ، گزینه ی In-Focus Range را تغییر دهید. تیک زدن گزینه ی Auto باعث می شود مقدار In-Focus Range به طور خودکار تنظیم شود. گزینه In-Focus Range محدوده ی Focus شده را مشخص می کند.

با کمک ابزار های   و  بخش های انتخاب شده را ویرایش کنید.

برای تعیین نوع خروجی، یکی از گزینه های موجود در منوی Output To را انتخاب کنید:

Selection : بخش Focus شده انتخاب می شود.

Layer Mask : بخش Focus شده با ماسک لایه مشخص می شود.

New Layers : بخش Focus  شده در یک لایه مجزا قرار می گیرد.

New Layer With Layer Mask : بخش Focus شده در یک لایه مجزا با ماسک لایه مشخص می شود.

New Document : بخش Focus شده در یک سند جدید قرار می گیرد.

New Document With Layer Mask : بخش Focus شده در یک سند جدید با ماسک لایه مشخص می شود.

برای هموار کردن انتخاب، گزینه ی Soften Edge را تیک بزنید.

برای کنترل انتخاب، یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

با استفاده از گزینه ی Preview، پیش نمایش انتخاب را غیر فعال کنید.

با استفاده از ابزار  میزان بزرگنمایی تصویر را تغییر دهید.

با استفاده از ابزار  به بخش های گوناگون تصویر دسترسی پیدا کنید.

یکی از کار های زیر را انجام دهید:

برای نهایی کردن انتخاب ، دکمه ی OK را فشار دهید.

برای ویرایش انتخاب، دکمه ی Refine Edge را فشار دهید

منبع : تاپ سایت 98 نویسنده : محمد هاشمی طالب بیگی تاریخ : 2019-03-29 12:22:53 تگ :
تاپ سایت 98 تاپ سایت 98 تاپ سایت 98