دانلود رایگان آموزش css

دانلود رایگان فیلم آموزش css به زبان فارسی از تاپ سایت 98 . در این بخش می توانید فیلم های آموزش css را بصورت رایگان دانلود نمایید. در این آموزش با دستورات مختلف css آشنا می شوید مانند color , padding , margin ,  غیره.

دانلود رایگان آموزش css بخش 1 :

دانلود رایگان فیلم آموزش css به زبان فارسی بخش 1 . در این فیلم با کلاس ها و id در css آشنا می شویم و برای تگ ها و کلاس های مختلف html ، استایل مناسب می نویسیم.

با دستورات background-color  برای تغییر رنگ پس زمینه و تغییر رنگ متن ، تغییر سایز فونت و غیره آشنا میشوید.

دانلود رایگان فیلم آموزش css به زبان فارسی بخش 1

دانلود رایگان آموزش css بخش2  :

دانلود رایگان فیلم آموزش css به زبان فارسی بخش 2 . در این آموزش با دستور padding آشنا میشوید.

دستور padding یکی از دستورات مهم css می باشد. از دستور padding برای فاصله داخلی استفاده می شود و استفاده از آن در تمام پروژه ها الزامی می باشد.

دانلود رایگان فیلم آموزش css به زبان فارسی بخش 2

دانلود رایگان آموزش css بخش 3 :

دانلود رایگان آموزش css به زبان فارسی بخش 3 . در این آموزش با دستور border آشنا میشوید.

دستور border یکی از دستورات مهم css می باشد. از دستور border جهت کادر انداختن استفاده می شود و یکی از دستورات پرکاربرد در پروژه های طراحی قالب سایت می باشد.

دانلود رایگان آموزش css به زبان فارسی بخش 3

دانلود رایگان آموزش css بخش 4 :

دانلود رایگان فیلم آموزش css به زبان فارسی بخش 4 . در این آموزش با لینک ها آشنا میشوید.

در این آموزش با یک تگ a یا لینک یک دکمه ایجاد کردیم. استفاده از لینک در تمام پروژه ها الزامی می باشد.

در این آموزش دستورات مختلفی معرفی شد مانند تغییر نوع فونت ، دستور text-decoration و غیره.

دانلود رایگان فیلم آموزش css به زبان فارسی بخش 4

دانلود رایگان آموزش css بخش 5 :

دانلود رایگان آموزش css به زبان فارسی بخش 5 . در این آموزش نحوه ساخت باکس را فرا می گیرید.

از تگ div استفاده می کنیم و برای آن استایل مناسب می نویسیم . با دستورات width , height آشنا می شویم.

دانلود رایگان آموزش css به زبان فارسی بخش 5

دانلود رایگان آموزش css بخش 6 :

دانلود رایگان فیلم آموزش css به زبان فارسی بخش 6 . در این فیلم با دستور text-align آشنا می شویم.

از این دستور در تمام پروژه های طراحی سایت استفاده می کنیم.

با دستور text-align می توانیم جهت متن یا عنصر را مشخص کنیم. مثلا یک متن را در سمت راست یا چپ یا وسط قرار دهیم.

دانلود رایگان فیلم آموزش css به زبان فارسی بخش 6

دانلود رایگان آموزش css بخش 7 :

دانلود رایگان فیلم آموزش css به زبان فارسی بخش 7 . در این آموزش با لیست های کار می کنیم و استایل های مناسبی را برای آن انتخاب می کنیم.

در این آموزش یک مثال عملی خواهیم داشت. این آموزش به زبان فارسی می باشد.

دانلود رایگان فیلم آموزش css به زبان فارسی بخش 7

دانلود رایگان آموزش css بخش 8 :

دانلود رایگان فیلم آموزش css به زبان فارسی بخش 8 . در این آموزش یاد می گیرید چگونه اطراف یک کادر یا تصویر را گرد کنید.

مثلا گاهی لازم است که گوشه های یک عکس گرد شود.

این فیلم را می توانید بصورت رایگان دانلود نمایید.

دانلود رایگان فیلم آموزش css به زبان فارسی بخش 8

دانلود رایگان آموزش css بخش 9 :

دانلود رایگان فیلم آموزش css به زبان فارسی بخش 9 . در این آموزش با دستور box-shadow آشنا میشوید.

این دستور برای سایه زدن استفاده می شود. استفاده از آن در تمام پروژه ها پیشنهاد می شود.

دانلود رایگان فیلم آموزش css به زبان فارسی بخش 9

دانلود رایگان آموزش css بخش 10 :

دانلود رایگان آموزش css به زبان فارسی بخش 10 . در این آموزش با دستور opacity آشنا میشوید.

دانلود رایگان آموزش css به زبان فارسی بخش 10

منبع :

تاپ سایت 98

نویسنده : هدایت عباسی تاریخ : 2018-12-29 21:59:24 تگ :
تاپ سایت 98 تاپ سایت 98 تاپ سایت 98