فروشگاه - تخفیف ویژه به مدت محدود

دسته : دانلود رایگان

دانلود رایگان آموزش css

نویسنده: هدایت عباسی

دانلود رایگان آموزش css تبلیغات

دانلود رایگان فیلم آموزش css به زبان فارسی از تاپ سایت 98 . در این بخش می توانید فیلم های آموزش css را بصورت رایگان دانلود نمایید. در این آموزش با دستورات مختلف css آشنا می شوید.

دانلود رایگان آموزش css بخش 1 :

دانلود رایگان آموزش css بخش 1 شامل نحوه استفاده از css می باشد.

دانلود رایگان آموزش css بخش 1

دانلود رایگان آموزش css بخش2  :

دانلود رایگان آموزش css بخش 2 شامل آموزش دستور border می باشد و بصورت کامل همراه با مثال توضیح داده می شود.

دانلود رایگان آموزش css بخش 2

دانلود رایگان آموزش css بخش 3 :

دانلود رایگان آموزش css بخش 3 شامل آموزش دستور padding و margin می باشد و حالت های مختلف آنها را بررسی می کنیم و تفاوت padding و margin را متوجه خواهید شد.

دانلود رایگان آموزش css بخش 3

دانلود رایگان آموزش css بخش 4 :

دانلود رایگان آموزش css بخش 4 شامل آموزش دستورات width و height می باشد. انواع آنها را همراه با مثال توضیح خواهیم داد.

دانلود رایگان آموزش css بخش 4

دانلود رایگان آموزش css بخش 5 :

دانلود رایگان آموزش css بخش 5 شامل آموزش رنگ ها در css می باشد. استفاده از رنگ ها به روش های مختلف می باشد که همه را توضیح می دهیم.

دانلود رایگان آموزش css بخش 5

دانلود رایگان آموزش css بخش 6 :

دانلود رایگان آموزش css بخش 6 شامل کار با سلکتورها (selector) در css می باشد.

دانلود رایگان آموزش css بخش 6

دانلود رایگان آموزش css بخش 7 :

دانلود رایگان آموزش css بخش 7 شامل آموزش دستور outline می باشد. این دستور حالت های مختلف دارد که همه را بررسی می کنیم.

دانلود رایگان آموزش css بخش 7

دانلود رایگان آموزش css بخش 8 :

دانلود رایگان آموزش css بخش 8 شامل کار با دستورات متنی مانند font-size ، text-align ، text-decoration ، text-indent و غیره می باشد.

دانلود رایگان آموزش css بخش 8

دانلود رایگان آموزش css بخش 9 :

دانلود رایگان آموزش css بخش 9 شامل ساخت دکمه با css می باشد.

دانلود رایگان آموزش css بخش 9

دانلود رایگان آموزش css بخش 10 :

دانلود رایگان آموزش css بخش 10 شامل کار با لینک ها می باشد.

دانلود رایگان آموزش css بخش 10

دانلود رایگان آموزش css بخش 11 :

دانلود رایگان آموزش css بخش 11 شامل زیباسازی جدول با css می باشد.

دانلود رایگان آموزش css بخش 11

دانلود رایگان آموزش css بخش 12 :

دانلود رایگان آموزش css بخش 12 شامل دستور display می باشد که با ویژگی های مختلف آن آشنا می شوید.

دانلود رایگان آموزش css بخش 12

دانلود رایگان آموزش css بخش 13 :

دانلود رایگان آموزش css بخش 13 شامل گرد کردن گوشه های باکس ها با border-radius می باشد.

دانلود رایگان آموزش css بخش 13

دانلود رایگان آموزش css بخش 14 :

دانلود رایگان آموزش css بخش 14 شامل دستور transition همراه با چند مثال می باشد.

دانلود رایگان آموزش css بخش 14

دانلود رایگان آموزش css بخش 15 :

دانلود رایگان آموزش css بخش 15 شامل دستور animation و ساخت انیمیشن می باشد.

دانلود رایگان آموزش css بخش 15

دانلود رایگان آموزش css بخش 16 :

دانلود رایگان آموزش css بخش 16 شامل دستور rotate و rotate3d همراه با مثال می باشد.

دانلود رایگان آموزش css بخش 16

آموزش ادامه دارد ....

تبلیغات

منبع:

تاپ سایت 98

تاریخ: 1400-02-21 04:47:10
تگ:

برای ثبت نظر باید وارد حساب کاربری شوید ورود پس از ورود ، صفحه را رفرش نمایید.

سوالات خود را فقط از طریق کامنت مطرح فرمایید پاسخ داده می شود. سوالات خود را در زیر مباحث مرتبط مطرح فرمایید. متخصصین نیز در پاسخ گویی فعال باشند.

تاپ سایت 98 تاپ سایت 98 تاپ سایت 98