logo
logo
تبلیغ کلیکی تاپ سایت 98

آموزش کامل دستورات شرطی در جاوا

آموزش کامل دستورات شرطی در جاوا
هدایت عباسی آموزش جاوا

آموزش کامل دستورات شرطی در جاوا شامل دستورات if و switch و همچنین دستورات continue , break , default و else , if else و غیره می باشد. تمام آموزش ها همراه با مثال میباشد تا براحتی یاد بگیرید.

در این بخش از آموزش جاوا (java) ، به سراغ دستورات شرطی if , switch می رویم.

این آموزش متعلق به تاپ سایت 98 میباشد.

دستور if در جاوا :

دستور if در جاوا یکی از دستورات شرطی می باشد. دستور ifیکی از دستورات پرکاربرد می باشد و در بیشتر زبان های برنامه نویسی وجود دارد.

سینتکس (syntax) دستور if :

سینتکس (syntax) دستور if را مشاهده می کنید.

if (condition) { // block of code to be executed if the condition is true }

مثال دستور if :

چندین مثال دستور if را در قسمت زیر می بینید.

در اولین مثال اگر عدد 40 بزرگتر از عدد 27 باشد پیغام 40 is greater than 27 چاپ می شود یعنی عدد 40 بزرگتر از عدد 27 است.

if (40 > 27) {System.out.println("40 is greater than 27");}

در مثال دوم دستور if اعداد 40 و 27 را در متغیر قرار داده ایم.

عدد 40 در متغیر x و عدد 27 را در متغیر y قرار داده ایم. اگر x بزرگتر از y باشد پیغام x is greater than y چاپ می شود.

int x = 40;
int y = 27;
if (x > y) {
System.out.println("x is greater than y");
}

دستور if else :

دستور if else زمانی کاربرد دارد که اگر شرط برقرار نبود دستور دیگری اجرا شود.

دستور Else به معنی در غیر این صورت است.

در متغیر time عدد 20 را قرار داده ایم. در شرط اگر time کوچکتر از 18  باشد پیغام Good day چاپ می شود.

در غیر این صورت پیغام Good evening چاپ می شود.

int time = 20;
if (time < 18) {
System.out.println("Good day.");
} else {
System.out.println("Good evening.");
}

دستور else if :

دستور else if زمانی استفاده می شود که بخواهید چند شرط قرار دهید.

در مثال زیر اگر زمان کمتر از 10 باشد پیغام Good morning چاپ می شود.

اگر زمان کمتر از 20 باشد پیغام Good day چاپ می شود و در غیر این صورت پیغام Good evening چاپ می شود.

int time = 22;
if (time < 10) {
System.out.println("Good morning.");
} else if (time < 20) {
System.out.println("Good day.");
} else {
System.out.println("Good evening.");
}

دستور if کوتاه :

در مثال زیر دستور if کوتاه را مشاهده می کنید.

اگر زمان کمتر از 18 باشد پیغام Good day و در غیر این صورت پیغام Good evening چاپ می شود.

int time = 20;
String result;
result = (time < 18) ? "Good day." : "Good evening.";
System.out.println(result);

دستور switch در جاوا :

دستور switch در جاوا ، زمانی بکار می رود که چندین شرط وجود داشته باشد .

در این صورت می توانیم از دستور switch استفاده کنیم. در مثال زیر متغیری بنام a داریم و در دستور switch بررسی می کنیم که مقدار متغیر چقدر است.

اگر مقدار a مساوی 11 باشد پیغام Excellent چاپ می شود.

اگر مقدار a مساوی 15 باشد Well done چاپ می شود و به همین صورت شروط بررسی می شود.

کاربرد default  در جاوا :

کاربرد default  در جاوا زمانی است که تمامی شروط اشتباه باشد در این صورت دستورات داخلdefault  اجرا می شود.

دستورdefault  معادل else در دستور if می باشد و به معنی ، در غیر این صورت ، می باشد.

کاربرد دستور break :

کاربرد دستور break زمانی است که بخواهیم از شرط و دستور switch خارج شویم.

دستور break باعث خارج شده از دستور شرطی می شود و دیگر شروط بررسی نمی شود.

این کار باعث سرعت بخشیدن به برنامه می شود.

public class topsite98{
public static void main(String args[]) {
int a = 15;
switch(a) {
case 11 :
System.out.println("Excellent!");
break;
case 15 :
System.out.println("Well done");
break;
case 18 :
System.out.println("You passed");
case 21 :
System.out.println("Better try again");
break;
default :
System.out.println("Invalid grade");
}
System.out.println("Your grade is " + a);
}}

سینتکس (syntax) دستور switch :

در این قسمت با سینتکس (syntax) دستور switch آشنا می شوید.

switch(expression) {
case value :
// Statements
break; // optional

case value :
// Statements
break; // optional

// You can have any number of case statements.
default : // Optional
// Statements
}

دستور continue :

برای فهم بهتر کاربرد دستور continue یک مثال می زنیم.

در مثال زیر دستور continue  باعث می شود عدد 4 چاپ نشود.

دستور for برای چاپ اعداد بکار می رود. در این مثال همه اعداد به جز 4 چاپ می شود.

public class MyClass {
public static void main(String[] args) {
for (int i = 0; i < 10; i++) {
if (i == 4) {
continue;
}
System.out.println(i);
}}}

امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

دوره ارز دیجیتال تاپ سایت 98

منبع: تاپ سایت 98

تگ:

دوره های آموزشی دوره های آموزشی

نظرات کاربران

از دیدگاه مرتبط با موضوع استفاده نمایید.

از تبلیغ سایت یا شبکه اجتماعی خودداری فرمایید.

برای پاسخ گویی بهتر در سایت ثبت نام نمایید و سپس سوال خود را مطرح فرمایید.