logo
logo
تبلیغ کلیکی تاپ سایت 98

زمان گذشته ساده در انگلیسی با مثال

زمان گذشته ساده در انگلیسی با مثال
هدایت عباسی آموزش زبان

در این بخش از آموزش انگلیسی از تاپ سایت 98 قصد داریم به زمان گذشته ساده در انگلیسی بپردازیم و با ذکر چندین مثال، با این مبحث آشنا شویم.

تعریف زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده، برای صحبت در مورد یک عمل کامل شده در زمان گذشته استفاده می شود. گذشته ساده شکل اصلی زمان گذشته در انگلیسی است. زمان عمل می تواند در گذشته نزدیک یا دور باشد و مدت زمان عمل مهم نیست.

مثال ها

گاهی وقت ناهار به خانه راه می رفتم.

I sometimes walked home at lunchtime.

من اغلب ناهارم را به مدرسه می آوردم.

I often brought my lunch to school.

هفته پیش فیلم خوبی دیدیم.

We saw a good film last week.

دیروز وارد ژنو شدم.

Yesterday, I arrived in Geneva.

ساعت هفت کارش را تمام کرد

She finished her work at seven o'clock

دیشب رفتم تئاتر

I went to the theatre last night

مردم خیلی وقت پیش در غارها زندگی می کردند.

People lived in caves a long time ago.

او در کودکی پیانو می نواخت.

She played the piano when she was a child.

نکته: کلمه ago روشی مفید برای بیان فاصله از گذشته است. بعد از مدت زمان قرار می گیرد: یک هفته پیش، سه سال پیش، یک دقیقه پیش.

زمان گذشته افعال باقاعده

افعال باقاعده به آن دسته از افعالی گفته می شود که برای ساختن زمان گذشته آنها حروف ed به آخر فعل آنها اضافه می شود.

چنانچه فعل به e ختم شود فقط d به انتهای آن اضافه می شود.

برای ساختن زمان گذشته که به y ختم شود از ied استفاده می شود.

چنانچه قبل از y حرف صدادار باشد فقط ed به آخر آن اضافه می شود.

زمان گذشته افعال برای تمامی ضمایر فاعلی یکسان میباشد.

برای شناخت هر یک از زمان ها، باید به قید زمان یا فعل آن توجه کرد. این مسئله برای امتحانات مناسب است. به مثال ها توجه نمایید.

سوالی کردن زمان گذشته ساده

برای سوالی کردن زمان گذشته ساده از did استفاده می شود ولی ed فعل حذف می شود در زیر چند مثال خواهید دید.

در جدول زیر با نحوه سوالی کردن و منفی کردن زمان گذشته ساده آشنا می شوید.

مثبت

منفی

پرسشی

I walked

I didn't walk

Did I walk?

You walked

You didn't walk

Did you walk?

He walked

He didn't walk

Did he walk?

We walked

We didn't walk

Did we walk?

They walked

They didn't walk

Did they walk?

منفی کردن زمان گذشته ساده

در جدول زیر با نحوه سوالی و منفی کردن زمان گذشته ساده آشنا می شوید.

همان طور که مشاهده می کنید در مثال اول با اضافه کردن ed ، فعل تبدیل به گذشته ساده می شود.

در مثال دوم با استفاده از didn’t یا did not جمله منفی می شود.

در مثال سوم با did و ادامه جمله، جمله را سوالی کرده ایم.

در مثال چهارم نیز جمله سوالی می باشد ولی به شکل منفی میباشد.

I

skipped.

گذشته

They

didn't

go.

Did

she

arrive?

Didn't

you

play?

پاسخ کوتاه به جمله گذشته ساده

در صورتی که پاسخ کوتاه مثبت باشد ابتدا کلمه Yes و سپس ضمیر فاعلی و بعد مثبت فعل کمکی did را می نویسیم.

در صورتی که پاسخ کوتاه منفی باشد ابتدا کلمه No و سپس ضمیر فاعلی و بعد منفی فعل کمکی did not را می نویسیم.

Yes, she did

Did Sara help her mother last night?

No, she didn't

Did Sars help her mother last night?

افعال بی قاعده

افعال بی قاعده به آن دسته از افعال گویند که هیچ رابطه ای بین زمان حال فعل و گذشته آن وجود ندارد.

برای افعال بی قاعده، همه چیز پیچیده تر می شود. زمان گذشته ساده برخی از افعال بی قاعده، دقیقاً شبیه شکل ریشه است.

برای سایر افعال بی قاعده، شکل های گذشته ساده نامنظم تر هستند.

در چند فعل اول، شکل فعل هیچ تغییری نکرده است مثل cut اما در بقیه افعال، شکل گذشته ساده متفاوت است.

put

put

cut

cut

set

set

cost

cost

hit

hit

saw

see

Built

build

went

go

rose

rise

Was/Were

Am/Is/Are

 

برخی از افعال در گذشته ساده بی قاعده هستند. در اینجا رایج ترین آنها وجود دارد.

رفتن

to go

دیشب به یک باشگاه رفت.

He went to a club last night.

دیشب به سینما رفت؟

Did he go to the cinema last night?

دیشب زود نخوابید.

He didn't go to bed early last night.

دادن

to give

برای تولدش به او عروسک دادیم.

We gave her a doll for her birthday.

آدرس جدیدشان را به جان ندادند.

They didn't give John their new address.

باری پاسپورت من را به شما داد؟

Did Barry give you my passport?

آمدن

to come

جولای گذشته پدر و مادرم به دیدن من آمدند.

My parents came to visit me last July.

چون باران می آمد نیامدیم.

We didn't come because it was raining.

آیا او هفته گذشته به مهمانی شما آمد؟

Did he come to your party last week?

زمان گذشته ساده  to be, to have, to do

در جدول زیر زمان گذشته ساده  to be, to have, to do را مشاهده می کنید.

Subject

Verb

 

Be

Have

Do

I

was

had

did

You

were

had

did

He/She/It

was

had

did

We

were

had

did

You

were

had

did

They

were

had

did

امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید.

سوال یا نظری دارید کامنت کنید.

مشاهده همه دورس انگلیسی به ترتیب از مقدماتی تا پیشرفته

آموزش کامل انگلیسی - تمامی دروس

موفق باشید.

این سایت بفروش می رسد با سئو عالی و بازدید بالا. تماس بگیرید

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

دوره ارز دیجیتال تاپ سایت 98
دوره های آموزشی دوره های آموزشی

نظرات کاربران

از دیدگاه مرتبط با موضوع استفاده نمایید.

از تبلیغ سایت یا شبکه اجتماعی خودداری فرمایید.

برای پاسخ گویی بهتر در سایت ثبت نام نمایید و سپس سوال خود را مطرح فرمایید.