دسته : بورس

کانال در تحلیل تکنیکال

آموزش کانال در تحلیل تکنیکال ، ترسیم کانال در حالت صعودی و نزولی ، اعتبار کانال ، خرید و فروش در کانال ، شکست کانال و غیره.

در این بخش از آموزش بورس از تاپ سایت 98 به بحث خط کانال در تحلیل تکنیکال می رسیم.

بعضی مواقع قیمت بین دو خط کانال جابجا می شود.

اگر بتوانید کانال را تشخیص دهید می توانید بین کانال معامله کنید.

یک کانال قیمت یک الگو است که به سمت بالا یا پایین حرکت میکند و با خط روند بالا و پایین محدود می شود.
خط روند بالا نشانگر مقاومت و خط روند پایین نشانه مقاومت است.
کانال های قیمت با دامنه های منفی (پایین) نزولی هستند و کسانی که با دامنه های مثبت (بالا) صعودی هستند.
 یک کانال قیمت صعودی به یک کانال با شیب مثبت اشاره می کند و یک کانال قیمت نزولی به یک کانال با شیب منفی اشاره می کند.

اعتبار کانال

اعتبار کانال زمانی افزایش پیدا می کند که تعداد برخوردها بیشتر باشد و همچنین هر چه مدت زمان طولانی تر باشد اعتبار و اهمیت کانال بیشتر می شود.

یکی دیگر از کاربردهای کانال در تحلیل تکنیکال ، عدم تشکیل کانال به وسیله خط ، اخطاری در مورد ضعیف بودن روند است.

مثلا در روند صعودی ، ناتوانی قیمت در رسیدن به خط کانال بالایی یک نشانه از بازگشت روند است. وقتی خط روند تا وسط کانال برود و دوباره به طرف پایین برگردد احتمال شکست روند وجود دارد.

رسم خط کانال صعودی

برای رسم خط کانال صعودی در روند صعودی ابتدا خط روند را در امتداد نقاط پایینی رسم کنید.

سپس یک خط از نقطه اول بالایی ، موازی با خط روند رسم می کنید.

دو خط موازی در جهت راست تشکیل کانال صعودی می دهد.

تصویر زیر را ببینید.

کانال تحلیل تکنیکال

ترسیم خط کانال نزولی

جهت ترسیم خط کانال نزولی می بایست خط روند را از بالا رسم کنید.

سپس اولین نقیه پایینی را موازی خط روند بالایی رسم می کنید.

دو خط موازی در جهت پایین تشکیل کانال نزولی می دهد.

کانال تحلیل تکنیکال

شکست کانال

در این بخش از تحلیل تکنیکال به شکست کانال می رسیم.

در کانال صعودی عدم توانایی قیمت برای رسیدن به خط بالایی یک نشانه یا اخطار برای شکست کانال و روند است.

همچنین قیمت می تواند بالاتر رود و خط بالایی کانال را بشکند. در این صورت بعضی افراد کانال جدیدی رسم می کنند.

در کانال نزولی احتمال شکست زمانی اتفاق می افتد که قیمت به حد بالایی نرسد و برگشت به طرف پایین را مشاهده کنیم.

در حالت بعدی زمانی است که خط بالایی را بشکند و حالت صعودی پیدا کند.

خرید و فروش در کانال

در کانال صعودی ، خرید و فروش در کانال را بررسی می کنیم.

معامله گران معمولا در کانال صعودی در هنگام برخورد با خط حمایت یا پایین ، خرید یا buy می زنند.

بعضی معامله گران ریسک پذیر ، در هنگام نزول و پس از برخورد با قیمت مقاومت فروش یا sell می زنند.

منبع : stockcharts نویسنده : هدایت عباسی تاریخ : 2019-02-24 10:10:53 تگ :
تاپ سایت 98 تاپ سایت 98 تاپ سایت 98