آموزش Move و cut و copy در فتوشاپ

آموزش Move و cut و copy در فتوشاپ و دستورات Copy Merged ، دستور Paste ، دستور Paste In Place ، دستور Paste Into ، Paste Outsideو دستور clear همراه با توضیح کامل. پس با ما باشید.

در نرم افزار فتوشاپ برای کپی کردن و انتقال تصاویر انتخاب شده از ابزار Move استفاده می شود. همچنین می توانید  مانند نرم افزار های دیگر  از دستورهای Copy, Cut,...  استفاده کنید.

استفاده از ابزار Move

همانگونه که گفتیم با استفاده از ابزار Move در فتوشاپ می توانید عملیات  کپی را با سرعت بالایی نسبت به سایر دستور های  فتوشاپ انجام دهید. برای کپی کردن ناحیه ی  انتخاب شده با این ابزار، مراحل زیر را انجام دهید:

ابزار Move را از جعبه ابزار انتخاب کنید. با فشردن دکمه ی Ctrl  می توان  این ابزار را به طور موقت فعال نمود.

ناحیه ای که قصد جابجایی آن را دارید انتخاب کنید.

عملیات کپی را با یکی از روش های زیر انجام دهید:

کلید Alt  را پایین نگه داشته و درگ کنید.کپی کردن می تواند بین دو تصویر انجام شود.

کلید Alt را پایین نگه داشته و یکی از کلیدهای جهتی را فشار دهید. این کار باعث می شود نسخه کپی شده، به اندازه ی یک پیکسل جا به جا شود. با هر بار فشردن این دکمه، یک نسخه جدید ایجاد خواهد شد.

کلید Alt + Shift  را پایین نگه داشته یکی از کلیدهای جهتی را فشار دهید. این کار باعث می شود نسخه کپی شده به اندازه ۱۰ پیکسل جا به جا شود.با هر بار فشردن این دکمه، یک نسخه جدید ایجاد خواهد شد.

شکل زیر، نحوه کپی کردن تصویر بین دو پنجره را نشان می دهد.

دستور های منوی Edit

در این بخش از آموزش فتوشاپ cc از تاپ سایت 98 به بررسی دستور های منوی Edit  می پردازیم؛

دستور cut

دستور Cut: قسمت انتخاب شده از لایه ی فعال را به حافظه موقت Clipboard منتقل می کند. کلید میانبر این دستور Ctrl + X است. برای انتقال تصویر به حافظه موقت مراحل زیر را انجام دهید:

 1. ناحیه مورد نظر را انتخاب کنید.
 2. در پانل Layers، لایه ی مورد نظر را انتخاب کنید.
 3.  دستوEdit => Cut   را اجرا کنید.

دستور Copy

دستور Copy: این دستور، قسمت انتخاب شده از لایه فعال را به حافظه موقت کپی می کند. کلید میانبر این دستور Ctrl + C است.  برای کپی کردن یک تصویر به حافظه موقت کار های زیر را به ترتیب انجام دهید:

 1. ناحیه مورد نظر انتخاب کنید.
 2. در پانلLayers، لایه ی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 3. دستور Edit => Copy را اجرا کنید.

دستور Copy Merged

دستور Copy Merged: این دستور، قسمت انتخاب شده را از همه لایه ها، به صورت تک لایه، به حافظه موقت کپی می کند. کلید میانبر این دستور Shift + Ctrl + C است. برای کپی کردن لایه های یک تصویر به صورت ادغام شده، کار های زیر را به ترتیب انجام دهید:

 1.  ناحیه مورد نظر را انتخاب کنید.
 2. دستور Edit => Copy Merged را اجرا کنید.

دستور Paste

دستور Paste: محتویات حافظه موقت رادر وسط پنجره نمایش تصویر یا ناحیه ی انتخاب شده قرار می دهد. کلید میانبر این دستور Ctrl + V است. برای انتقال محتویات حافظه موقت به تصویر، کار های زیر را به ترتیب انجام دهید:

 1.  تصویر مورد نظر را باز کنید.
 2. در صورت لزوم، قسمتی از تصویر را انتخاب کرده و یا بر روی آن زوم کنید.
 3. دستور Edit => Paste را اجرا کنید.

دستور Paste In Place

دستور Paste In Place: محتویات حافظه موقت را در همان محل کپی شده قرار می دهد.کلید میانبر دستور Shift + Ctrl +V استبرای انتقال محتویات حافظه ی موقت  به موقعیت پیشین آن، کار های زیر را به ترتیب انجام دهید:

 1.  تصویر مورد نظر را باز کنید.
 2. دستور=> Paste Special => Paste In Place  Edit را اجرا کنید.

آموزش cut و copy در فتوشاپ

دستور Paste Into

دستور Paste Into: محتویات حافظه موقت را در داخل قسمت انتخاب شده قرار می دهد. کلید میانبر این دستور Alt + Shift + Ctrl + V است.برای انتقال محتویات حافظه موقت به داخل ناحیه انتخاب شده به صورت زیر عمل کنید:

 1. قسمتی از یک عکس را که می خواهید به حافظه ی موقت ببرید،  انتخاب کرده و  سپس یکی از دستورهای Edit => Cutیا Edit => Copy اجرا کنید.
 2. تصویر ی را که میخواهید محتویات حافظه موقت در آن کپی شود، باز کنید. این تصویر می تواند همان تصویر مبداء باشد.
 3. منطقه ی مورد نظر را انتخاب کنید.
 4. دستورٍ Edit => Paste Special => Paste Into را اجرا کنید. محتویات حافظه موقت به داخل ناحیه انتخاب شده، منتقل می گردد.

آموزش cut و copy در فتوشاپ

A. انتخاب شیشه ها

B. تصویر کپی شده

C.  تصویر پس از اجرای دستورPaste Into

D. لایه های تصویر در پانل Layers

E. جابه جایی تصویر کپی شده

 1. ابزار Move را انتخاب کرده و تصویر کپی شده را جابجا کنید تا قسمت مورد نظر از تصویر نمایان شود.
 2. برای ویرایش ماسک، در پانل لایه‌ها روی قسمت پیش نمایش ماسک لایه کلیک کنید. ماسک، قسمت هایی از تصویر را تعیین می کند که باید مخفی شود:

برای مخفی کردن قسمت بیشتری از تصویر، ماسک را با رنگ مشکی رنگ آمیزی کنید.

برای آشکار کردن قسمتی از تصویر،ماسک را با رنگ سفید نقاشی کنید.

برای آشکار کردن بخشی از تصویر، ماسک را با رنگ خاکستری نقاشی کنید.

7.  اگر از نتیجه کار راضی هستید، دستور را اجرا کنید تا تصویر شما به همراه ماسک آن با لایه ی زیرین ادغام شود. این کار باعث ثابت شدن تغییرات می شود.

دستور Paste Outside

دستور Paste Outside: محتویات حافظه موقت را بیرون از ناحیه انتخاب شده قرار می دهد. برای این کار، باید مراحل زیر را انجام دهید:

 1. قسمتی از یک عکس را که میخواهید به حافظه ی موقت ببرید،انتخاب کرده و سپس یکی از دستورهای Edit => Cut یا Edit => Copy را اجرا کنید.
 2. تصویری را که می‌خواهید محتویات حافظه موقت در آن کپی شود، باز کنید. این تصویر می تواند همان تصویرمبداء باشد.
 3. منطقه مورد نظر را انتخاب کنید.
 4. دستورEdit => Paste Special => Paste Outside را اجرا کنید. تصویر در یک لایه ی جدید قرار می گیرد.
 5. ابزار Move را انتخاب کرده و تصویر کپی شده را جابه جا کنید.
 6. در صورت لزوم، ماسک موجود در لایه را ویرایش کنید.

دستور  clear

دستور :Clear برای پاک کردن قسمت انتخاب شده ی تصویر از این دستور استفاده می شود. اگر لایه ی Background را پاک کنید، رنگ پس زمینه در آن آشکار خواهد شد.

منبع : تاپ سایت 98 نویسنده : محمد هاشمی طالب بیگی تاریخ : 2019-04-15 13:24:17 تگ :
تاپ سایت 98 تاپ سایت 98 تاپ سایت 98